Биди прв кој ќе дознае се

прикачување на податоци за управување со односи со клиенти

непозната грешка